ترجمه مقاله isi تنش الاستو پلاستیک در جداره ضخیم سیلندر

مطالب دیگر:
📝نقشه ی بخش های شهرستان ایجرود📝نقشه ی بخش های شهرستان خدابنده📝نقشه ی بخش های شهرستان ماه نشان📝نقشه ی بخش های شهرستان تارم📝نقشه ی بخش های شهرستان زنجان📝نقشه ی بخش های شهرستان دامغان📝نقشه ی بخش های شهرستان گرمسار📝نقشه ی بخش های شهرستان سمنان📝نقشه ی بخش های شهرستان شاهرود📝نقشه ی بخش های شهرستان اردکان📝نقشه ی بخش های شهرستان بافق📝نقشه ی بخش های شهرستان خاتم📝نقشه ی بخش های شهرستان صدوق📝نقشه ی بخش های شهرستان طبس📝نقشه ی بخش های شهرستان تفت📝نقشه ی بخش های شهرستان یزد📝تحقيق سيستمهاي تلويزيون📝تحقيق ترسيم نقشه هاي سيم پيچي موتور📝تحقيق ترجمه درس الكترونيك صنعتي📝تحقيق ترانزيستور اثر ميداني FET

به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل ترجمه مقاله isi تنش الاستو پلاستیک در جداره ضخیم سیلندررا مشاهده می نمایید
کلمات کلیدی فایل: استرس,فشار,شعاع سوراخ مته,شعاع خارجی,شعاع متغیر,فشار,مدول یانگ,نسبت پواسون,مقدار جابجایی شعاعی,تنش موثر,کرنش موثر,جهت شعاعی,جهت مماسی,ناحیه پلاستیک,منطقه الاستیک

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیدجزییات بیشتر+دانلود

تنش الاستو پلاستیک در جداره ضخیم سیلندر:
در طراحی بهینه یک لوله اسلحه مدرن دو هدف اصلی وجود دارد.

1-افزایش مقاومت به وزن و 2-افزایش عمر خستگی آن است. می تواند از طریق ایجاد یک میدان تنش پسماند در دیواره سیلندر به وجود امده که یک فرایند شناخته شده به عنوان اوتوفریتیژ است. این اغلب برای دستگاه های لوله ای جهت تنظیمات نهایی اوتوفریتیژ لازم است. چرا که در برخی از تنش های پسماند مورد نظر حذف می شود. به منظور دستیابی به توزیع تنش پسماند مناسب به صورت یک کار عملی فونمیزز مفروضات زیر را در پژوهش حاضر جهت تجزیه و تحلیل معیار عملکرد فونمیزز،کرنش سختی ایزوتروپیک در منطقه پلاستیک را در رابطه با نظریه پراندل-رئوس و با در نظر گرفتن اثر تنش صفحه بائو شینگر در نظر گرفتیم تنش های تدریجی با استفاده از محاسبه روش اختلاط محدود که به موجب آن دیواره سیلندر با N حلقه که با یک فاصله مشخصΔr از هم جدا هستند،بررسی شد. ماشین کاری انجام شد که با از بین بردن حلقه ها از هردو طرف سیلندر بوده که در نهایت به شکل نهایی رسیدند.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیدجزییات بیشتر+دانلود
استرس,فشار,شعاع سوراخ مته,شعاع خارجی,شعاع متغیر,فشار,مدول یانگ,نسبت پواسون,مقدار جابجایی شعاعی,تنش موثر,کرنش موثر,جهت شعاعی,جهت مماسی,ناحیه پلاستیک,منطقه الاستیک