گزارش کارآموزی حسابداری در آموزش و پرورش

مطالب دیگر:

به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل گزارش کارآموزی حسابداری در آموزش و پرورشرا مشاهده می نمایید
کلمات کلیدی فایل: خرید گزارش کارآموزی حسابداری در آموزش و پرورش ,فروش گزارش کارآموزی حسابداری در آموزش و پرورش ,دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در آموزش و پرورش ,گزارش کارآموزی حسابداری در آموزش و پرورش ,کارورزی حسابداری,اموزش پرورش,حسابداری

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیدجزییات بیشتر+دانلود

مدیریت آموزشی با اهمیت ترین ، مؤثرترین و ظریف ترین نوع مدیریت است كه موضوع انسان در آن مورد بحث قرار می‌گیرد. در این زمینه و همچنین آموزش و پرورش موضوعی تحت عنوان سازمان و قوانین آموزش و پرورش ایران به این گروه واگذار شد تا تحقیقی جامع در مورد آن به عمل آورده و ارائه كند . دراین تحقیق سعی برآن شده است كه خود سازمان آموزش و پرورش و اجزای آن وعملكردهای متفاوت آن مورد بحث قرار گیرد و سپس قوانین حاكم براین سیستم آموزشی و چگونگی وضع این قوانین مورد توجه قرار گیرد.

دراین تحقیق ابتدا به سیر تاریخی و سپس تحولات این نظام پرداخته شده است ، اهداف و وظایف این سیستم و چگونگی رهبری و تشكیلات آن ، سازمانهای وابسته به این نظام آموزشی مطرح شده است، سپس در مورد مبانی قانون این سازمان و اصول مهم دراین قوانین و برخی قوانین مهم آموزش و پرورش اطلاعاتی ذكر شده است، همچنین مطالب كوتاهی در مورد نارسائیهای این قوانین و چگونگی رفع آنها ذكر شده است .

دراین تحقیق سعی شده است تمام جوانب موضوع مورد بحث قرار گیرد ، البته شاید به دلیل بعضی از موانع این امكان میسر نشده باشد، از جمله این موانع می‌توان به مهمترین آنها شااره كرد و آن هم كمبود منابع ومطالب در دسترس بود ، چون بسیاری از این منابع و مآخذ در مخزنهای بسته نگهدرای می شد وعملاً امكان دسترسی به آنها به آسانی نبود.

همچنین می‌توان از كمبود زمان لازم هم نام برد ، شاید اگر زمان بیشتری هم برای تحقیق و هم برای ارائه كنفرانس آن در اختیار بود بسیار بهتر از آنچه كه اكنون آماده شده است، فراهم می شد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیدجزییات بیشتر+دانلود
خرید گزارش کارآموزی حسابداری در آموزش و پرورش ,فروش گزارش کارآموزی حسابداری در آموزش و پرورش ,دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در آموزش و پرورش ,گزارش کارآموزی حسابداری در آموزش و پرورش ,کارورزی حسابداری,اموزش پرورش,حسابداری